Fantastiska under som 

alla

 motsäger evolution

    

 

 

Människan

Det seende ögat                                                  27 min

Det hörande örat                                                 47 min  

DNA double helix                                                  9 min 

Miniatyr-motor                                                     2 min

Unlocking the mystery of life                               67 min

Livet inne i cellen                                                  8 min 

Det perfekt skapade skellettet 1    Del 2                  7 min

Miraklet i människans hjärna                                 1 min

Intelligent Design utamanar darwinism del 1      2   10 min

Uppfattningsförmågan                                        20 min

Djur och natur

Kycklingägget                                                       4 min

Giraffen                                                               3 min

Musslan                                                               4 min

Hackspetten                                                         5 min

Bombardier beetle                                                2 min

Pacific Golden Plover                                            4 min

Melipona Bee                                                       4 min

Trollsländan                                                        3 min

Fladdermusen                                                      2 min

Fiskar                                                                 7 min

Geckoödlan                                                         5 min

Skaparverkets fingeravtryck                                   29 min

Love and Co-operation in Living Things                  42 min

Levande fossiler, bevis för skaparverk 1/5                9 min

Levande fossiler, bevis för skaparverk 2         5  6 min

Universum och vår jord

Bevis för Gud                                                       7 min

Universums centrum                                             67 min

Universums tillkomst                                             7 min

Bevis för Gud i Astronomi & Fysik                          10 min 

In the beginning was information                           53 min

Mindblowing tiny spot in the universe                      6  min

Thunderbolts of the gods                                       63 min

Vårt solsystem: bevis för skaparverk del 1               10 min

Vårt solsystem: 2,    3,    4,    5,    6,   7,   8,   9    10 min

Jordens unga ålder                                               59 min

Den privilegierade planeten                                    60 min

Hur gammal är jorden                                           6  min

Continental shift                                                    6  min

Bevis för en global översvämning                            61 min

Vad säger bibeln om jordens ålder                          60 min

Vad säger vetenskapen om jordens ålder                 60 min

Fördel Skaparen

Häpnadsväckande bevis                                         59 min

Det som talar för Gud 1/6       Del  2   3      6    6 min

A question of origins                                             61 min

Skaparverk vs evolution  1/2    Del 2                       55 min

Guds existens     del _1 av 6   2,   3,  4,   5,  6,        10 min

From evolution to creation                                      60 min

Scientific proof God Exists                                       10 min

GOD EXISTS, ATHEISTS!!! I'll prove it SCIENTIFICALLY!!  2 min

 

 

 

   
 SKAPARVERKET